Hirohiko Araki, Kôhei Kadono, Tasuku Karasuma

empty